Wat gebeurt er als een van mijn doorverwezen vrienden zijn account niet verifieert of Woolsocks niet actief begint te gebruiken?

Alleen vrienden die hun account verifiëren en Woolsocks actief gaan gebruiken, zoals omschreven in de criteria, tellen mee. Als een vriend niet aan deze eisen voldoet, wordt hij niet beschouwd als een succesvolle aangebrachte vriend.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 2

Artikelen in deze sectie

Zie meer