Ik wil mijn Woolsocks account verwijderen

Je kunt de gehele zakelijke relatie met Woolsocks, of onderdelen daarvan, te allen tijde beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Woolsocks kan de gehele zakelijke relatie met jou, of onderdelen daarvan, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.


Jij of Woolsocks mag de zakelijke relatie beëindigen om een goede reden zonder inachtneming van een opzegtermijn. Voorbeelden van goede redenen voor beëindiging zijn herhaalde schendingen van de AV, een ernstige eenmalige schending van de AV, afkeuring van wijzigingen van de AV zoals uiteengezet in paragraaf 8.2, de beëindiging van het contract voor de diensten of intrekking van jouw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens door Woolsocks.


Je recht op toegang tot de Cashback diensten via de Woolsocks App houdt op wanneer jij of OrangeBuddies de zakelijke relatie tussen OrangeBuddies en jou heeft beëindigd. In het geval van een gewone beëindiging, stopt je recht op toegang tot de Cashback diensten met het verstrijken van de toepasselijke opzegtermijn. In het geval van een beëindiging zonder inachtneming van een opzegtermijn vervalt je recht op toegang tot de Cashback diensten met onmiddellijke ingang.


Je recht op toegang tot de Account Informatie Services via de Woolsocks App eindigt wanneer jij of BudgetBakers de zakelijke relatie tussen BudgetBakers en jou heeft beëindigd. In het geval van een gewone beëindiging stopt je recht op toegang tot de Rekeninginformatiediensten met het verstrijken van de toepasselijke opzegtermijn. In het geval van een beëindiging zonder inachtneming van een opzegtermijn vervalt je recht op toegang tot de Rekeninginformatiediensten met onmiddellijke ingang.

 

 

Voor degenen die overwegen hun account te verwijderen is het proces eenvoudig. Navigeer gewoon naar de instellingen rechtsboven op de startpagina van de Woolsocks app, ga naar 'Persoonlijk' en selecteer 'Account verwijderen'.

Als je je account wilt herstellen, kun je dit binnen 90 dagen na verwijdering doen door je aan te melden met je oorspronkelijke e-mailadres. Je ontvangt dan een e-mail waarin je wordt gevraagd te bevestigen dat je je account wilt herstellen. Als je je gegevens volledig wilt verwijderen, kun je een verzoek indienen via Support@woolsocks.eu.

 


Houd er rekening mee dat wanneer je je Woolsocks account verwijdert, je Stock Points ook worden verwijderd, je kunt daar hier meer over lezen.

 

Andere artikelen die je misschien interessant vindt zijn:
Wat gebeurt er met mijn cashback als ik me afmeld bij Woolsocks
Ik wil dat Woolsocks al mijn gegevens verwijdert nadat ik mijn account heb gesloten

 


Als je meer hulp nodig hebt, klik dan op deze link om ons een verzoek te sturen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 30

Artikelen in deze sectie