Ik wil mijn Woolsocks account verwijderen

Je kunt je Woolsocks account, of afzonderlijke onderdelen daarvan, op elk gewenst moment beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Woolsocks kan de gehele zakelijke relatie met jou, of afzonderlijke onderdelen daarvan, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een maand.


Jouw recht of het recht van Woolsocks om de zakelijke relatie te beëindigen om een goede reden, zonder inachtneming van een opzegtermijn, blijft onaangetast. Voorbeelden voor goede beëindigingsoorzaken zijn herhaalde overtredingen van de AV, een ernstige eenmalige overtreding van de AV, het afkeuren van wijzigingen van de AV zoals uiteengezet in sectie 8.2, de beëindiging van het contract voor de diensten of het intrekken van jouw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens door Woolsocks.


Jouw recht op toegang tot de Cashback Diensten via de Woolsocks App vervalt wanneer jij of OrangeBuddies de zakelijke relatie tussen OrangeBuddies en jou heeft beëindigd. In het geval van een gewone beëindiging eindigt jouw recht op toegang tot de Cashback Diensten met het verstrijken van de toepasselijke opzegtermijn. In geval van een beëindiging zonder inachtneming van een opzegtermijn vervalt jouw recht op toegang tot de Cashback Diensten met onmiddellijke ingang.


Jouw recht op toegang tot de Rekeninginformatiediensten via de Woolsocks App vervalt wanneer jij of BudgetBakers de zakelijke relatie tussen BudgetBakers en jou heeft beëindigd. In het geval van een gewone beëindiging vervalt jouw recht op toegang tot de Rekeninginformatiediensten met het verstrijken van de toepasselijke opzegtermijn. In geval van een beëindiging zonder inachtneming van een opzegtermijn vervalt jouw recht op toegang tot de Rekeninginformatiediensten met onmiddellijke ingang.

 

Andere artikelen die je misschien interessant vindt zijn:
Wat gebeurt er met mijn cashback als ik me afmeld bij Woolsocks
Ik wil dat Woolsocks al mijn gegevens verwijdert nadat ik mijn account heb gesloten

 


Als je meer hulp nodig hebt, klik dan op deze link om ons een verzoek te sturen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 15

Artikelen in deze sectie