Wat is PSD2 en hoe heeft het betrekking op Woolsocks?

Woolsocks werkt samen met BudgetBakers om gebruik te maken van de Europese richtlijn voor betalingsdiensten versie 2 (PSD2). 


Onder deze Europese richtlijn kunnen Europese consumenten hun bank toestemming geven om hun gegevens te delen met andere bedrijven, zoals Woolsocks. Jouw bank kan dit niet weigeren. Het zijn tenslotte jouw gegevens, dus jij mag beslissen hoe je ermee omgaat. PSD2 is dus een voordeel voor jou. 


De Europese Unie kwam met de PSD2-richtlijn omdat ze vinden dat banken momenteel te veel macht hebben, omdat ze exclusieve rechten hebben op het gebied van betalingsverkeer. Het doel is om de dominantie van banken te verminderen; Europa wil de controle over bankgegevens deels verschuiven van de bank naar de klant. In deze richtlijn staat namelijk dat Europese bankinstellingen verplicht zijn om, wanneer een klant daarom vraagt, de rekeninginformatie van die klant te delen met andere bedrijven die daarvoor speciale toestemming hebben gekregen van de financiële toezichthouder.


Onze partner, BudgetBakers, werd door de Tsjechische Nationale Bank erkend als een betalingsinstelling die "rekeninginformatiediensten" aanbiedt. 


Deze erkenning volgde op een vergunningsaanvraag waarin BudgetBakers kon aantonen dat het beschikte over geschikte bestuurders en een passende organisatie. Dit betekent dat BudgetBakers moet zorgen voor passende maatregelen op het gebied van onder meer interne controle, compliance, (interne en externe) audit, een Europees anti-witwasbeleid, risicomanagementbeleid en beleid inzake belangenconflicten.

 

Andere artikelen die je misschien interessant vindt:

Zijn mijn gegevens veilig bij Woolsock?

Ik ga mijn account opheffen en wil graag dat Woolsocks al mijn gegevens verwijdert

Als je verdere hulp nodig hebt, klik dan op deze link om ons een verzoek te sturen.

 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 3 van 4

Artikelen in deze sectie

Zie meer